Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

thegirlyoulosttococaine
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle

February 22 2017

thegirlyoulosttococaine
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viawastedtime wastedtime

February 21 2017

thegirlyoulosttococaine
9535 69f8
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
1158 7402
thegirlyoulosttococaine
Let things be, let yourself be, let everything be and accept it as it is. Nothing more. Nothing less.
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
Znam ścieżkę. Jest prosta i wąska. Jest jak ostrze miecza. Cieszę się idąc nią. Płaczę, kiedy się potykam. Słowo Boga jest takie ” Ten który próbuje nigdy nie zginie”. Mam wewnętrzną wiarę w tą obietnice. A zatem, chociaż w mej słabości upadam po tysiąc razy, nie stracę wiary, ale będę miał nadzieję, iż ujrzę światło kiedy ciało zostanie już w pełni okiełznane, jak pewnego dnia musi się stać.”
— (YI, 17-6-1926, p215) /// The Mind of Mahatma Gandhi
Reposted fromstonerr stonerr viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle

February 20 2017

7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viablueberries blueberries
thegirlyoulosttococaine
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
2543 f746 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
8295 7054 500

postsatire:

Plus ca change. 

Reposted frombwana bwana viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine

February 16 2017

thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viastonerr stonerr

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

And that makes me happy. For it says that no matter how hard the world pushes against me, within me, there’s something stronger—something better, pushing right back.

Albert Camus, from The Stranger (Vintage International, 1989)
Reposted fromink ink viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl