Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

0572 e168 500

best-of-memes:

Follow best-of-memes for more funny pictures

Reposted fromtron tron viaPannaMaryKaprysnica PannaMaryKaprysnica
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
5292 4542 500
Straßenkunst, Frankfurt Sachsenhausen.
0897 4272
Reposted fromthetemple thetemple viaepidemic epidemic
thegirlyoulosttococaine
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viaepidemic epidemic
thegirlyoulosttococaine
0981 fee8
thegirlyoulosttococaine
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaepidemic epidemic
thegirlyoulosttococaine
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaepidemic epidemic
thegirlyoulosttococaine
1793 d46c 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viamuladhara muladhara
thegirlyoulosttococaine
1727 08ff
Reposted fromwagabunda wagabunda viakkas kkas
thegirlyoulosttococaine
4722 655e 500
thegirlyoulosttococaine
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viawastedtime wastedtime
thegirlyoulosttococaine
9227 d2a8 500
Reposted fromrichardth richardth viastonerr stonerr
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
5535 b781 500
Reposted fromhereyes hereyes viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl