Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2016

thegirlyoulosttococaine
8051 5109 500
Za garażami
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaatranta atranta
thegirlyoulosttococaine
8232 5f23
Reposted fromlisekchytrusek lisekchytrusek viaatranta atranta
thegirlyoulosttococaine

November 09 2016

thegirlyoulosttococaine
1576 1619
Reposted fromcalifornia-love california-love viayveee yveee
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromfitvet fitvet viamagenno magenno
thegirlyoulosttococaine
9422 5128 500
Reposted fromHeadbanger Headbanger viamoppie moppie
thegirlyoulosttococaine
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanis insanis
thegirlyoulosttococaine
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
thegirlyoulosttococaine
3765 39cd 500
thegirlyoulosttococaine
8128 3840 500
Reposted fromnutt nutt viawall-of-flowers wall-of-flowers
thegirlyoulosttococaine

– Nigdy mnie, kurwa, nie zostawiaj na poboczu.   

Nie odjeżdżaj w złości. Nie uciekaj. Kiedy ktoś ma problemy, to bardzo łatwo jest go w tych problemach zostawić samego sobie. Bo tłumaczymy sobie, że lepiej mu zrobi trochę przestrzeni, trochę czasu. Bo nie wiemy jak mu pomóc. Bo sami czujemy się zagubieni i po prostu się boimy. Bo jest dla nas wredny. Bo mamy ochotę go pobić, zabić albo wydrapać oczy. Możecie się pokłócić/nawrzeszczeć/nawet pobić, ale nigdy nie zostawiajcie siebie nawzajem na poboczu.

http://lepiejmyslec.pl/nie-boj-sie-kochaj-czyli-3-cytaty-z-filmu-chemia-ktore-warto-zapamietac/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee
7313 1a10 500
You know, sometimes all you need is twenty seconds of insane courage. Just literally twenty seconds of just embarrassing bravery. And I promise you, something great will come of it.
— Benjamin Mee, We Bought a Zoo
(via overfierce)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viathereover thereover
thegirlyoulosttococaine
„Jest taki buddyjski mit o człowieku, który zaczął krzyczeć na Buddę. Ale Budda był niewzruszony. Kiedy go zapytano, jak zdołał zachować spokój i obojętność, odpowiedział: Jeśli ktoś daje ci prezent, a ty go nie otwierasz, to do kogo on należy? Oczywiście, że do ofiarodawcy. Tak samo jest ze słowami, które ktoś niesprawiedliwie wygłasza.” 
— Bronnie Ware
Reposted fromavooid avooid viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromfor-witches for-witches viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
4952 0bcd 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viablueberries blueberries
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromfitvet fitvet viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
8138 486f
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl