Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

thegirlyoulosttococaine
3845 a6c1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Można się bronić. Zapierać. Zapijać. Zdzierać sobie serce do krwi. I chuj. Jak coś ma być, to będzie, a jak nie, to się nie stanie. Jeśli pragnienie było i nie zostało spełnione, to i tak wróci. Za xx lat i będzie palić jeszcze bardziej. Pewnych rzeczy nie można zatrzymać. Bo są jak gwiazdy w ruchu. Wilgotne od pragnień.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Szczęście jest kwestią dyscypliny.
— Sándor Márai "Dziennik"
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Drogie Panie, wszystko to, co teraz dzieje się w Waszym życiu, bez względu na to, jakie to jest, dzieje się po to, byście mogły skorzystać na tym doświadczeniu w przyszłości. Dlatego trzymajcie się dzielnie! Pamiętajcie, że rzeczy dzieją się po coś. Nie musicie wiedzieć teraz po co. Odpuśćcie kontrolę i żyjcie tak jak umiecie najlepiej.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Zdzisław Beksiński "Lustro" ("Mirror")
Reposted fromzelka zelka viawillid willid
thegirlyoulosttococaine
Nie próbuj, rób! Jeżeli bierzesz się za coś z myślą, że i tak się nie uda, to najprawdopodobniej się nie uda. Musisz wierzyć, że dasz radę i zawsze dawać z siebie sto procent, a zobaczysz, że taka zmiana nastawienia potrafi czynić cuda.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
1906 846c 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
0300 005f 500
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
7443 b4cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
- Czego ci brak?
- Wszystkiego. Rozmów z nią, jej opowieści o tym, jak minął dzień. Brak mi jej chropawego ciemnego głosu, jej śmiechu, listów, które do mnie pisała i które pisałem do niej. Brak mi jej oczu i zapachu włosów i smaku jej oddechu. Brak mi poczucia jej istnienia, bo lepiej się czułem wiedząc, że ona istnieje, że ktoś taki jak ona istnieje. Przede wszystkim brak mi chyba tego, że wiedziałem, że znowu ją zobaczę. Zawsze myślałem, że znowu ją zobaczę.
— James Frey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine

"Moim celem jest stworzenie życia
od którego nie będę potrzebował wakacji."

— Rob Hill
Reposted fromavooid avooid viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
0864 693b
Reposted fromlaazy laazy viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
5672 773c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
7755 f96a 500
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.
— Sigmund Freud
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabreakaway breakaway
thegirlyoulosttococaine
8564 b16c
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl