Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

thegirlyoulosttococaine
0844 4878 500
monet.
Reposted fromrol rol viaszszsz szszsz
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
Reposted frompjoter pjoter viaprincessconsuela princessconsuela
thegirlyoulosttococaine
2076 3756
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viakiks kiks
thegirlyoulosttococaine
1564 1339
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaflaus flaus
thegirlyoulosttococaine
3810 2aa8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
7160 5483 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viablueberries blueberries
thegirlyoulosttococaine
4721 d41c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaxvou xvou
6077 41a9
Reposted fromget-fit get-fit viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
Myśli i uczucia mają własną energię magnetyczną i przyciągają energię podobnej natury. Zasada jest taka, że cokolwiek wyślesz w otchłań Wszechświata, wróci do ciebie jak odbita piłka. W praktyce znaczy to tyle, że zawsze przyciągamy do siebie to, o czym najczęściej myślimy, w co najmocniej wierzymy, czego oczekujemy, czy wyobrażamy sobie w najgłębszej tajemnicy.
— Shakti Gawain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
7684 d193 500
anything
Reposted fromStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
4376 57dc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
0919 5759 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
8077 e484
build inner strength
Reposted fromStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
8079 172a 500
Am I going to add to the aggression in the world?
Reposted fromStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
Wystarczy pozwolić odejść temu, co cię niszczy i żyć dalej. Tylko tyle.
http://volantification.pl/

August 29 2016

4621 a601
Reposted fromxfrd xfrd viawillid willid
3306 0aa9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawillid willid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl