Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

thegirlyoulosttococaine
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxannabelle xannabelle

January 05 2018

thegirlyoulosttococaine

December 28 2017

thegirlyoulosttococaine
7950 5e9c 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamuladhara muladhara
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
0607 ca53 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamagolek22 magolek22
thegirlyoulosttococaine
Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą
— Witold Gombrowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viawastedtime wastedtime
thegirlyoulosttococaine
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine

Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".

— Szczepan Twardoch / Swan
Reposted fromdzikusowska dzikusowska viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viastonerr stonerr

December 16 2017

thegirlyoulosttococaine
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialittleburn littleburn
thegirlyoulosttococaine
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaunsteadyshy unsteadyshy

December 05 2017

thegirlyoulosttococaine

November 26 2017

6014 ba85 500

kafere:

Warsaw - Łazienki Palace

Reposted fromkulamin kulamin viaunconscious unconscious
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromjasminum jasminum viaunconscious unconscious
thegirlyoulosttococaine
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viaunconscious unconscious
thegirlyoulosttococaine
0781 0ff3
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
8936 bc13 500
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaunconscious unconscious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl