Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

thegirlyoulosttococaine
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaatranta atranta
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromdziecko dziecko viaatranta atranta
thegirlyoulosttococaine
2332 9c20 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaatranta atranta
thegirlyoulosttococaine

September 08 2017

9267 2c6f
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamuladhara muladhara

September 06 2017

thegirlyoulosttococaine
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viaepidemic epidemic

August 23 2017

thegirlyoulosttococaine
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viamadadream madadream
thegirlyoulosttococaine
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
7761 6861 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr

August 18 2017

thegirlyoulosttococaine
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
5848 96d7
Reposted fromkarahippie karahippie

August 17 2017

thegirlyoulosttococaine
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaunconscious unconscious
thegirlyoulosttococaine
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viablueberries blueberries
thegirlyoulosttococaine
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viadiscort discort
thegirlyoulosttococaine
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viawastedtime wastedtime
thegirlyoulosttococaine
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viablank-page blank-page
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromnebthat nebthat viaaniamy aniamy
thegirlyoulosttococaine
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaaniamy aniamy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl