Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

thegirlyoulosttococaine
1494 c18b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
8737 f591 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
6298 bc51
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawastedtime wastedtime
thegirlyoulosttococaine
I wszyscy powtarzają: „takie jest życie” i nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami sobie zbudujemy.
— Will Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou

January 10 2017

thegirlyoulosttococaine
1452 a0c3
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
Jeżeli możesz komuś pomóc, zrób to; jeżeli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
0211 20f3
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
6417 202a
Reposted fromBraveman Braveman viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
1486 cc48
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
1911 dbfe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvou xvou
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
1842 b464
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
1849 462c
Reposted fromkarahippie karahippie

January 09 2017

thegirlyoulosttococaine
Poczucie, że nie powiedziałem wszystkiego, w każdej chwili zderza się z innym - że nie mam nic do powiedzenia.
— Emil Cioran, Zeszyty 1957-1972
Reposted frommhsa mhsa viadarka darka
thegirlyoulosttococaine
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce  się czuć ważnym.
— T. S. Eliot
Reposted fromtraampek traampek vianayantara nayantara
thegirlyoulosttococaine
8696 a07b
Reposted fromatlantyda atlantyda viaatranta atranta
thegirlyoulosttococaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl