Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viamagolek22 magolek22

June 13 2017

thegirlyoulosttococaine
Reposted fromnoticeable noticeable viaaynis aynis
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
thegirlyoulosttococaine
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vialonelypassenger lonelypassenger
thegirlyoulosttococaine
2049 ff17 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarajska rajska
9861 d286 500
Reposted fromnewfruits newfruits viasasorizanoko sasorizanoko
thegirlyoulosttococaine
2418 ac58 500
thegirlyoulosttococaine
6411 8dc3 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaasylopath asylopath
thegirlyoulosttococaine
Play fullscreen
(177) Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" 2017 World Team Trophy. Tokyo - YouTube
Reposted fromkanikani kanikani vianailini nailini
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
7218 5cd6 500
Reposted fromkabu kabu viakrolik krolik
thegirlyoulosttococaine
7378 a435 500
Reposted fromagooola agooola viaJimjohn Jimjohn
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
5193 2d8e 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl